Fogyatékossággal Élőket Támogató Szakmai Közösség honlapja

Kezdőoldal

Hírek

Cél, feladat

Beszámolók

Éves programok

Oktatás

Linkek

Galéria

Elérhetőség

Fogyatékossággal élők

Akadálymentesség

Hallássérültek

Látássérültek

Értelmi fogyatékossággal élő

Pszichoszociális fogyatékossággal élő

Mozgássérültek

Autista

DISZ(harmónia)

Beszéd- és nyelvi zavarral élő emberek segítése

Napjainkban gyakran van példa arra, hogy egy többségi iskolában tanító tanár egy igen nehéz pedagógiai döntéssel szembesül: vállalja-e tanítványai között egy látássérült / hallássérült / autista tanuló oktatását? Talán nincs is választása, mert a feladatot egyszerűen csak rá bízták, esetleg előzetes megkérdezése nélkül. Ekkor nyilván tele van bizonytalansággal, aggodalommal, vajon képes lesz-e megfelelni ennek az igazán nagy kihívásnak.

Sérültek oktatásáról bizonyára nem tanítottak semmit a főiskolán vagy egyetemen. Átlagos, úgynevezett "normális gyerekek" tanítására képezték. A "másfajta" gyermekekről csak keveset hallhatott, és ez nem a tanár hibája. Átlagos tanulók persze a valóságban nincsenek is. Bizonyos értelemben mindannyian sajátos nevelési igényűek, csak erről nem veszünk tudomást. Különbözőképpen tehetségesek, együttműködőek vagy beilleszkedési zavarral küzdők, szorongók vagy nyíltak. Vajon a napi oktatási rutinon túl tudunk-e vagy megtanultunk-e ügyelni a különbözőségre?

Birtokunkban lévő oktatási technikáink, nevelési eszközeink alkalmazkodnak-e a gyermekek egyéni igényeihez? A pedagógus lehetséges válaszai erre éppoly eltérőek, mint mi mindannyian: empatikusak vagy közömbösek, kreatívak vagy rigidek. A másság problémája most azonban a szokottnál is súlyosabb. A vakság vagy aliglátás / siketség / nagyothallás alapvetően megváltoztatja egy gyermek egész személyiségfejlődését. A külvilágról alkotott benyomásokat, a megszerezhető információkat, a fogalmak belső tartalmát, a helyváltoztatás, az önállóság szabadságfokát. Sok mindent tudatosan kell megtanítani számukra, amit a többi gyermek spontán sajátít el környezete utánzása révén. Önállóan tisztálkodni, kulturáltan étkezni vagy megtalálni a saját padot az osztály állandóan változó tárgyi környezetében. Nehézséget okozhat eljutni a tornaterembe vagy a szünet zajában megtalálni egy konkrét személyt. Ezek mind felvetik a kérdést: vajon lehetséges-e egyáltalán együtt nevelni, fejleszteni többségi iskolában látó és vak vagy siket és nagyothalló gyermekeket? Van-e ennek ma Magyarországon reális esélye, főként jó-e ez valakinek? Az integráció kontra szegregáció vitája a pedagógusok minden rétegét megérinti. Megosztja a tanítókat, tanárokat éppúgy, mint a gyógypedagógusokat.

A sérült gyerekek és fiatalok sajátos nevelési igényeit csak ez a két oktatási forma együtt tudja jól szolgálni: az integráció és a szegregáció; tehát az inklúzív oktatási forma. Röviden és leegyszerűsítve: olyan helyzetekben, ahol indokolt, érdemes külön figyelmet fordítani a tananyag elsajátításában való segítésre, melyekben nem szükséges, ott igenis tanuljon együtt haladva diáktársaival a látássérült is.

A gyermekek, a család, a helyi pedagógiai feltételek együttes értékelése adhat alapot a jó döntéshez, az esetleges változtatáshoz. Ma Magyarországon a súlyos fokban fogyatékossággal élő általános iskolások 2/3-a speciális intézményekben tanul. 1/3-uk országszerte látókkal együtt nevelkedik, természetesen változó sikerrel. A gimnazisták és egyetemisták mindegyike hagyományosan többségi iskolákban tanul.

Az egyetemi és főiskolai képzésben résztvevő diákok különösen nehéz helyzetben vannak, a gyakorlati tapasztalatok szerint igen nagy a szóródás. Van aki kénytelen a "túlélésre" apellálni, hiszen az egyetemi oktatás nincs berendezkedve a fogyatékos hallgatók fogadására - sem adott, már rég bevált módszerei miatt (különböző előadások más-más helyszínen, követelményrendszerrel, oktatói elvvel működnek). ahány egyetem, annyi szokás: van ahol a gyakorlatban is működik a fogyatékosügyi koordinátori rendszer, van ahol csupán "papíron" létezik, mert a törvény előírta, de az oktatási intézmény berendezkedése túlzott beilleszkedési nehézséget okoz a fogyatékos diáknak.

Milyen eszközei vannak a fogyatékossággal élőnek, milyen technikákkal tanulhatnak, sajátíthatják el könnyebben a tananyagot? Hogyan tudja az adott pedagógus ezt a folyamatot segíteni? Minimális feltételek esetén úgy, hogy ő maga is megismerkedik a segítő technológia alapjaival.

Anyagunkkal ezen alapokhoz kívánunk segítséget nyújtani úgy, hogy az előforduló sajátosságokat, speciális életviteli, informatikai segítségeket próbáljuk megismertetni a pedagógus kollégákkal.


Fogyatékossággal élők


Akadálymentesség / Esélyegyenlőség


Hallássérültek


Látássérültek


Értelmi fogyatékossággal élő


Pszichoszociális fogyatékossággal élő


Mozgássérültek


Autista


DISZ(harmónia)


Beszéd- és nyelv zavarral élő emberek segítése


Készítette: Cserfalvi Annamária - 2019. 10. 01.